Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferta pracy

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach ogłasza nabór na stanowisko młodszy bibliotekarz lub bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach

 

Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach

Osiedle Na Wzgórzu 2

84-312 Cewice

 

Stanowisko : młodszy bibliotekarz lub bibliotekarz ( w zależności od wykształcenia)

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu – 20 h tygodniowo ; od poniedziałku do piątku + 2 soboty w miesiącu w godz. 10:00 do 14:00. Praca według wcześniej ustalonego miesięcznego harmonogramu pracy.

 

Praca jednozmianowa

 

Planowany termin zatrudnienia : od czerwiec / lipiec 2024 lub ustalenia indywidualne

 

Wynagrodzenie podstawowe: 2 200 brutto + dodatek stażowy + premie wypłacane zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników GBP w Cewicach

 

1. Wymagania preferowane na stanowisko bibliotekarza

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, dodatkowym atutem będzie wykształcenie na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filologia polska, pedagogika, animacja kultury, kulturoznawstwo lub pokrewne,

 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej,

 • praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów oraz social mediów,

 • znajomość narzędzi pozwalających na przygotowanie różnorodnych grafik np. Canva,

 • kreatywność i umiejętność prowadzenia zajęć animacyjnych,.

 • umiejętność prowadzenia zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 • gotowość do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji,

 • dyspozycyjność, komunikatywność, dokładność oraz wysoka kultura osobista,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

2.Wymagania minimalne na stanowisko młodszy bibliotekarz

 • wykształcenie średnie,

 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej,

 • praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów oraz oraz social mediów,

 • znajomość narzędzi pozwalających na przygotowanie różnorodnych grafik np. Canva,

 • kreatywność i umiejętność prowadzenia zajęć animacyjnych,

 • umiejętność prowadzenia zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 • gotowość do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji,

 • dyspozycyjność, komunikatywność, dokładność oraz wysoka kultura osobista,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

3. Zakres podstawowych czynności na obu stanowiskach:

 • obsługa użytkowników biblioteki w zakresie udostępnianie zbiorów,

 • udzielanie informacji czytelnikom na temat literatury i szeroko pojętej kultury w oparciu o swoją wiedzę oraz dostępne zasoby instytucji,

 • promowanie czytelnictwa i kultury poprzez organizację różnorodnych wydarzeń,

 • przygotowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć, lekcji bibliotecznych, spotkań animacyjno-kulturalnych dla czytelników GBP w Cewicach,

 • dobór, selekcja i skontrum zbiorów,

 • dbałość o porządek w miejscu pracy.

 

4. Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny,

 • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (szkolenia, kursy),

 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu, jego okresie i zajmowanym stanowisku wystawione przez zakład pracy,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (zał. nr 2 do Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach),

 • pisemna zgoda kandydata ubiegającego się o wolne stanowisko w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru ( zał. nr 3 do Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach).

 

5. Forma i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach , Osiedle Na Wzgórzu 2, 84-312 Cewice lub przesłać pocztą w terminie do 10.06.2024 r. z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza”.

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną.
Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny, a po uzyskaniu pozytywnej opinii na czas określony.

Dokumenty do pobrania:

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (pdf, 142 KB)

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pdf, 93 KB)

 

Zał. nr 2 oraz zał. nr 3  do Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach (pdf, 131 KB)

Katalog Online

 

Logo Legimi

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach
ul. Osiedle Na Wzgórzu 2
84-312 Cewice
 
tel. 59 8 613 182
kom. 512 532 405
 

Znajdż nas na Facebooku Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach

 

Godziny otwarcia:

pon.   14:00 - 18:00

wt.      09:00 - 18:00

śr.       09:00 - 18:00

czw.    09:00 - 18:00

pt.      09:00 - 18:00

 

Biblioteka czynna w następujące soboty w godz. 10:00 – 14:00

13.01.2024     20.01.2024

10.02.2024     17.02.2024

16.03.2024     23.03.2024

06.04.2024     13.04.2024

11.05.2024     18.05.2024

08.06.2024     22.06.2024

20.07.2024     27.07.2024Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach
- Filia w Maszewie Lęborskim
ul. Drewniana 35
84-315 Maszewo Lęborskie
 
tel. 504 008 418
 
Znajdż nas na Facebooku filia biblioteki w Maszewie Lęborskim
 
Godziny otwarcia:
 

pon.   nieczynne

wt.      07:30 - 17:30

śr.        07:30 - 17:30

czw.     07:30 - 17:30

pt.       07:30 - 17:30

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.