Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Polityka prywatności fanpage'a GBP w Cewicach oraz Filii GBP w Maszewie Lęborskim

Data aktualizacji: 23.10.2020 r.
1. Postanowienia ogólne.
    1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Pani/Pana poprzez fanpage https://www.facebook.com/biblioteka.cewice oraz https://www.facebook.com/biblioteka.maszewo przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Cewicach, Osiedle Na Wzgórzu 2, 84-312 Cewice, NIP 841-16-20-470 oraz Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim, ul. Drewniana 35, 84-315 Maszewo Lęborskie, które są Administratorem Danych Osobowych.
    1.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Cewicach oraz Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim, zgodnie z art. 47 i art. 51 Konstytucyji RP z 2 kwietnia 1997 r., ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4.5.2016), zwanym dalej RODO.
    1.3. Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach oraz Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz profil swojej działalności zwraca szczególną uwagę na legalne i bezpieczne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, kierując się przede wszystkim zasadami określonymi w art. 5 RODO:
– zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości;
– zasadą ograniczenia celu;
– zasadą minimalizacji danych;
– zasadą prawidłowości;
– zasadą ograniczenia przechowywania;
– zasadą integralności i poufności.
    1.4. Strona jest dostępna w ramach serwisu Facebook, który gdy przeglądasz jej zawartość (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów. Informacje dotyczące przetwarzania tych danych przez spółkę Facebook Inc. znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation
    1.5. Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies oraz śledzenia użytkowników (także podczas korzystania z innych stron internetowych) znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies/cookies/
    1.6. Informacje dotyczące przystąpienia przez spółkę Facebook Inc. do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/about/privacyshield
2. Przetwarzanie danych osobowych.
   2.1. Korzystanie z fanpage’a https://www.facebook.com/biblioteka.cewice oraz https://www.facebook.com/biblioteka.maszewo polega w szczególności na wpisywaniu komentarzy, postów, korzystaniu z funkcjonalności „Lubię to” i innych)
  2.2. W związku z korzystaniem z fanpage’a https://www.facebook.com/biblioteka.cewice oraz https://www.facebook.com/biblioteka.maszewo przetwarzane są następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko użytkownika;
– zdjęcie profilowe;
– inne dane, które użytkownik udostępnia publicznie na swoim profilu.
   2.3. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w celu:
– promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach oraz Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim, tj. w celach marketingowych;
– odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą odpowiedniej funkcjonalności strony Facebook.com;
– komunikacji z potencjalnymi klientami oraz osobami zainteresowanymi tematyką fanpage’a https://www.facebook.com/biblioteka.cewice oraz https://www.facebook.com/biblioteka.maszewo
– realizacji funkcjonalności storny Facebook.com, m.in. „Lubię to” i dodawania komentarzy do postów;
  2.4. Użytkownik samodzielnie wprowadza swoje dane osobowe do społeczności fanpage’a https://www.facebook.com/biblioteka.cewice oraz https://www.facebook.com/biblioteka.maszewo , czynność ta zainicjowana jest poprzez kliknięcie „Lubię to” oznaczające do stałego przypisania użytkownika do fanpage’a https://www.facebook.com/biblioteka.cewice oraz https://www.facebook.com/biblioteka.maszewo. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i w każdej chwili użytkownik może zrezygnować ze swojej aktywności na fanpage’u https://www.facebook.com/biblioteka.cewice oraz https://www.facebook.com/biblioteka.maszewo poprzez odkliknięcie przycisku „Lubię to” lub usuwając swój profil na stronie Facebook.com.
  2.5. W celu realizacji prawa osób fizycznych do bycia zapomnianym Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach oraz Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim, zobowiązuje się usunąć wszystkie komentarze użytkownika z fanpage’a https://www.facebook.com/biblioteka.cewice oraz https://www.facebook.com/biblioteka.maszewo w ciągu 30 dni po otrzymaniu stosownego wniosku.
3. Linki do innych stron internetowych.
   3.1. W postach zamieszczonych na fanpage’u https://www.facebook.com/biblioteka.cewice oraz https://www.facebook.com/biblioteka.maszewo mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.
  3.2. Takie strony internetowe działają niezależnie od fanpage’a https://www.facebook.com/biblioteka.cewice oraz https://www.facebook.com/biblioteka.maszewo i Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach oraz Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim. Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach oraz Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim, nie mają instrumentów prawnych do nadzorowania takich stron.
  3.3. Strony te powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych, z którymi każdorazowo użytkownik powinien się zapoznać.
  3.4. Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach oraz Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim, nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
4. Środki techniczne i organizacyjne służące do ochrony danych osobowych.
  4.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach oraz Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim, dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Pani/Pana dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu wdrożono dokumentację i procedury ochrony danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach i jej filii w Maszewie Lęborskim, jak również nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
  4.2. Zarówno fanpage https://www.facebook.com/biblioteka.cewice oraz https://www.facebook.com/biblioteka.maszewo, jak również strona www.bibliotekacewice.pl obsługuje bezpieczny protokół https.
5. Postanowienia końcowe.
   5.1. Informacje dotyczące polityki plików cookies jaką stosuje Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach i Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim są dostępne na stronie https://bibliotekacewice.pl/polityka-cookies i odnoszą się także do fanpage'a https://www.facebook.com/biblioteka.cewice oraz https://www.facebook.com/biblioteka.maszewo
  5.2. Niezależnie od zapoznania się z Polityką prywatności https://www.facebook.com/biblioteka.cewice oraz https://www.facebook.com/biblioteka.maszewo każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami, procedurami i regulaminami strony Facebook.com.
  5.3. Priorytetem Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach oraz Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim, jest utrzymywanie dobrego i merytorycznego kontaktu z podmiotami i osobami fizycznymi, z którymi współpracuje. Dlatego mile widziane są wszelkie uwagi i propozycje zmian niniejszej Polityki prywatności.
  5.4. Przypominamy, że przetwarzanie danych osobowych w Internecie nigdy nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa i każdy użytkownik powinien samodzielnie stosować możliwe jak najszersze środki bezpieczeństwa.
  5.5. We wszystkich aspektach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego oraz przepisy RODO.
  5.6. Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach oraz Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim, zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji.


 

Katalog Online

 

Logo Legimi

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach
ul. Osiedle Na Wzgórzu 2
84-312 Cewice
 
tel. 59 8 613 182
kom. 512 532 405
 

Znajdż nas na Facebooku Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach

 

Godziny otwarcia:

pon.   14:00 - 18:00

wt.      09:00 - 18:00

śr.       09:00 - 18:00

czw.    09:00 - 18:00

pt.      09:00 - 18:00

 

Biblioteka czynna w następujące soboty w godz. 10:00 – 14:00Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach
- Filia w Maszewie Lęborskim
ul. Drewniana 35
84-315 Maszewo Lęborskie
 
tel. 504 008 418
 
Znajdż nas na Facebooku filia biblioteki w Maszewie Lęborskim
 
Godziny otwarcia:
 

pon.   nieczynne

wt.      07:30 - 17:30

śr.        07:30 - 17:30

czw.     07:30 - 17:30

pt.       07:30 - 17:30

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.